top of page

MDDr.
JÚLIUS

ROCKÁR

ˇ

zubný lekár

P1003119.jpg

Vyštudoval zubné lekárstvo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorej promoval v roku 2012. Od augusta 2014 sa naplno venuje mikroskopickej stomatológii s pomocou dentálneho operačného mikroskopu Carl Zeiss, estetickej stomatológii, chirurgii a implantológii, protetike a celkovej rehabilitácii žuvacieho systému. Doktor Július má 7 ročné skúsenosti s prednášaním a vedením praktických kurzov pre lekárov, pravidelne navštevuje odborné podujatia, prednášky a praktické kurzy. Od roku 2019 pôsobí ako podpredseda Slovenskej Endodontickej Spoločnosti, v rámci ktorej prispieva k rozvoju tejto oblasti stomatológie na Slovensku. Vo voľnom čase rád športuje, číta knihy, varí a cestuje.

Zamestnanie: od 2023 - súkromná zubná ambulancia Julius Dental, zameranie - estetická stomatológia, endodoncia, protetika, chirurgia a implantológia, oklúzia od 2019 - súkromná zubná ambulancia StomArt, Žilina, zameranie - estetická stomatológia, endodoncia, protetika, chirurgia a implantológia od 2019 - podpredseda Slovenskej Endodontickej Spoločnosti od 2017 - absolvent Implant&Aesthetic Academy od 2016 - certifikát z dentoalveolárnej chirurgie
 od 2014 - práca s dentálnym operačným mikroskopom
 od 2012 - súkromná zubná ambulancia Rodentis vo Vranove nad Topľou, zameranie - estetická stomatológia, endodoncia, protetika.

MDDr.
LINDA

KUCEROVÁ

ˇ

.

zubná lekárka

P1003161.jpg

Vyštudovala Zubné lekárstvo na Univerzite Palackého v Olomouci. Doktorka sa zameriava na odvetvie parodontológie, avšak v JuliusDental sa venuje aj záchovnej stomatológii. Vo voľnom čase rada športuje, číta voľnočasovú ako aj odbornú literatúru.

Kurzy a školenia: rok 2020 - Pražské dentálne dni august 2022- kurz Čiastočnej extrakčnej terapie, Olomouc september 2022 - 14. Kongres Českej endodontickej spoločnosti september 2022 - kurz dentálnej traumatolģie, Opava jún 2023- 5. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti

SILVIA
KOKINDOVÁ

DiS.

dentálna hygienistka

PHOTO-2023-01-13-07-26-38_edited.png

Štúdium dentálnej hygieny ukončila v roku 2017 na Súkromnej vyššej odbornej škole pre dentálne hygienistky v Prahe. Pracovné skúsenosti naberala na najlepších pražských stomatologických klinikách v období posledných dvoch rokov. Profesionálne znalosti získava na domácich i zahraničných kurzoch. Je členou Spoločnosti preventívnej stomatológie a registrovanou členkou Asociácie dentálnych hygieničiek na Slovensku. ​Špecializuje sa parodontologické ošetrenie.

Naša dentálna hygienistka je momentálne na materskej dovolenke, budeme sa tešiť na jej skorý návrat. Zatiaľ ju v jej práci zastupuje MDDr. Linda Kučerová

Absolvované kurzy a školenia: 2019 ITOP Advanced - Individuálne trénovaná orálna prevencia - MUDr. Pavol Andel, PhDr. Zuzana Serafínová, PhD. 2018 Letní recall Společnosti preventivní stomatologie - MUDr. Jiří Sedlmayer Dentálny týždeň vo VysokýchTatrách Ultimátne bielenie zubov a liečba bielych škvŕn systémom ICON - MUDr. Petr Zvolánek, PUREWHITENING 2017 Pedostomatologie v kostce - MUDr. Katarína Cyprichová Týden čistých zubů - MUDr. Jiří Sedlamyer Prevencia perimplantitíd v praxi dentálnej hygieničky - Implant & Aesthetic Academy Parodontale diagnostik - Prof. Dr. med. dent. Walter Clemens 2016 Parodontologie v kostce - MUDr. Ján Streblov Odborná konference Asociace dentálních hygienistek v ČR Pražské dentální dny

11.jpg
9.jpg
bottom of page