top of page

MDDr.
JÚLIUS

ROČKÁR

zubný lekár

P1003119.jpg

Vyštudoval zubné lekárstvo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorej promoval v roku 2012. Od augusta 2014 sa naplno venuje mikroskopickej stomatológii s pomocou dentálneho operačného mikroskopu Carl Zeiss. Doktor Július má 8 ročné skúsenosti s prednášaním a vedením praktických kurzov pre lekárov a študentov na Slovensku, v Čechách a Nemecku. Od roku 2019 pôsobí ako podpredseda Slovenskej Endodontickej Spoločnosti, v rámci ktorej prispieva k rozvoju tejto oblasti stomatológie na Slovensku. V Januári 2023 založil v Žiline zubnú kliniku JuliusDental, v ktorej sa venuje mikroskopickej endodoncii, chirurgii a implantológii, estetickej stomatológii, protetike a celkovej rehabilitácii žuvacieho systému. Vo voľnom čase rád športuje, číta knihy, varí a cestuje.

Zamestnanie: od 2023 - súkromná zubná ambulancia Julius Dental, zameranie - estetická stomatológia, endodoncia, protetika, chirurgia a implantológia, oklúzia od 2019 - súkromná zubná ambulancia, Žilina, zameranie - estetická stomatológia, endodoncia, protetika, chirurgia a implantológia od 2019 - podpredseda Slovenskej Endodontickej Spoločnosti od 2017 - absolvent Implant&Aesthetic Academy od 2016 - certifikát z dentoalveolárnej chirurgie
 od 2014 - práca s dentálnym operačným mikroskopom
 od 2012 - súkromná zubná ambulancia Rodentis vo Vranove nad Topľou, zameranie - estetická stomatológia, endodoncia, protetika.

MDDr.
LINDA

KUČEROVÁ

.

zubná lekárka

P1003161.jpg

Vyštudovala Zubné lekárstvo na Univerzite Palackého v Olomouci. Doktorka sa zameriava na odvetvie parodontológie (ošetrenie parodontózy) vo Fakulnej nemocnici Olomouc, avšak v JuliusDental sa venuje aj záchovnej stomatológii. V JuliusDental vykonáva aj dentálnu hygienu a to podľa protokolu GBT, vytvorený švajčiarskou firmou EMS. Vo voľnom čase rada športuje, číta voľnočasovú ako aj odbornú literatúru.

Kurzy a školenia: rok 2020 - Pražské dentálne dni august 2022- kurz Čiastočnej extrakčnej terapie, Olomouc september 2022 - 14. Kongres Českej endodontickej spoločnosti september 2022 - kurz dentálnej traumatolģie, Opava jún 2023- 5. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti

bottom of page