top of page
 • Základné stomatologické výkony
  Vstupné stomatologické vyšetrenie 30,00 € Preventívna stomatologická prehliadka 20,00 € Cielené stomatologické vyšetrenie – konzultácia 20,00 € Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie do 15 rokov 20,00 € Kratší administratívny výkon 5,00 € Dlhší administratívny výkon 15,00 € RTG intraorálna snímka zubov 10,00 € Skúška vitality zubov (3 zuby) 5,00 € Injekčná anestéza 10,00 €
 • Dentálna hygiena, parodontológia
, bielenie
  Komplexná dentálna hygiena 1 - zahŕňa očistenie zubov podľa protokolu GBT - Airflow pieskovanie, čistenie ultrazvukom Piezon, kalibrácia medzizubných priestorov, dočistenie ručnými nástrojmi, fluoridácia, inštruktáž a balíček pomôcok pre pacienta - prvá návšteva (do 60 minút) 90,00 € Komplexná dentálna hygiena 2 - zahŕňa očistenie zubov podľa protokolu GBT - Airflow pieskovanie, čistenie ultrazvukom Piezon, dočistenie ručnými nástrojmi, re-kalibrácia medzizubných priestorov, fluoridácia, inštruktáž a balíček pomôcok pre pacienta - recall - v prípade návštevy dentálnej hygieny min. 2x do roka (návšteva min. každý pol rok, do 45min) 60,00 € Vstupné parodontologické vyšetrenie - parodontálny status 100,00 € Parodontálna prehliadka (kontrola) - recall 70,00 € Deep scale - hĺbkové čistenie - jeden kvadrant 100,00 € Dlahovanie zubov (jeden zub) 20,00 € Kombinované bielenie zubov (amb. + dom.) 400,00 €
 • Záchovná stomatológia – výplne
  Jednoduchá výplň zuba 80,00 € Výplň strednej náročnosti 100,00 € Komplikovaná výplň 120,00 € Použitie materiálu s obsahom sklenených vlákien 10,00 € Rekonštrukcia korunky zuba - priama 200,00 €
 • Záchovná stomatológia – endodoncia

  Paliatívne endodontické ošetrenie 70,00 € Odstránenie koreňovej výplne – reendodoncia za každý kanálik 30,00 € Preendodontická dostavba deštruovaného zuba - jednoduchá 40,00 € Preendodontická dostavba deštruovaného zuba - komplikovaná 70,00 € Definitívne endodontické ošetrenie prvého koreňového kanálika trvalého zuba 130,00 € Definitívne endodontické ošetrenie každého ďalšieho koreňového kanálika 40,00 € Zavedenie FRC čapu (duálne tuhnúci cement je zahrnutý v cene) 50,00 € Použitie MTA (mineral trioxyagregat) 50,00 € Iné špecifické výkony - reendodoncia, odstránenie zalomeného inštrumentu (60 minút) €100,00-€200,00 Vnútorné bielenie zuba 50,00 €
 • Sklenené vlákna

  Most na sklenených vláknach (2 kotviace kavity a 1 medzičlen) 700,00 € Dlahovanie zubov sklenenými vláknami (cena za zub) 40,00 €
 • Protetika
  Odtlačok alginátom (1 zuboradie) 10,00 € Odtlačok C silikónom (1 zuboradie) 30,00 € Odtlačok A silikónom (1 zuboradie) 40,00 € Korunka celokeramická/zirkónová 400,00 € Dočasná ochranná korunka (1 zub) 30,00 € Keramická fazeta 450,00 € Kompozitná fazeta 230,00 € Cerec keramika/zirkón (vyšší rad) 400,00 € Cerec hybridná keramika 270,00 € Cerec hybridná keramika multicolor 300,00 € Sňatie korunky zuba 10,00 € Vyhotovenie študijného modelu 20,00 € Celková snímateľná protéza - klasická 400,00 € Celková snímateľná protéza - bre.flex 500,00 € Čiastočná snímateľná protéza - klasická 450,00 € Čiastočná snímateľná protéza - bre.flex 550,00 € Protéza Bio Dentplast 600,00 € Priama alebo nepriama rebazácia 100,00 € Skeletová náhrada/protéza na zásuvných spojoch 900,00 € Ochranná dlaha pri bruxizme 100,00 €
 • Chirurgia - vybrané chirurgické zákroky dentoalveolárnej chirurgie
 a implantológie
  Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 30,00 € Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 60,00 € Extrakcia viackoreňového zuba 70,00 € Sutúra 20,00 € Chirurgická extrakcia zuba múdrosti 150,00 € Resekcia koreňového hrotu (v cene MTA alebo kostná náhrada) 200,00 € Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 10,00 € Egalizácia alveolárneho výbežku – malého rozsah 100,00 € Egalizácia alveolárneho výbežku – veľkého rozsahu 160,00 € Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 20,00 € Primárna plastika oroantrálnej komunikácie 150,00 € Zavedenie implantátu od 600,00 € Korunka na implantát (vrátane nadstavby, spojovacích prvkov) €600,00 - €700,00 Augmentácia kosti €250,00 – €400,00 Použitie membrány €100,00 - €250,00 Sinus Lift uzavretý €250,00 – €400,00 Sinus Lift otvorený 600,00 €
 • Dôležité informácie
  Naša ambulancia je súkromným nezmluvným zdravotníckym zariadením. Ceny za jednotlivé ošetrenia sú plne hradené pacientom. Prečo platím za vstupnú prehliadku 30-50 Eur? Vstupná návšteva u nás trvá 30 minút počas ktorých dôkladne, za pomoci mikroskopu, vyšetríme celú ústnu dutinu - zuby, sliznice, zhryz. Zhotovíme 2 preventívne RTG-snímky, prípadne aj fotodokumentáciu. S pacientom prekonzultujeme stav chrupu, a načrtneme terapeutický a cenový plán liečby. Ako sa vypočíta cena endodontického ošetrenia (ošetrenie koreňových kanálikov)? Cena závisí od náročnosti prípadu. Vychádza z počtu koreňových kanálikov, ktorých je zvyčajne : 1kanálik-horné rezáky a očné zuby, 1-2kanáliky-dolné rezáky, očné zuby, črenové zuby, 3-4-5kanálikov-stoličky. Počet kanálikov vieme do určitej miery odhadnúť už pred ošetrením pomocou RTG vyšetrenia, no definitívny počet je jasný až počas ošetrenia a dokázaný pomocou RTG po zaplnení. K cene ošetrenia sa prirátavajú potrebné RTG snímky, anestéza, pevná fotokompozitná dostavba pod korunku. V prípade ak už bol zub predtým ošetrený, k cene sa prirátava odstránenie prechádzajucich výplní v kanálikoch, odstránenie inštrumentov, čapov, ošetrenie perforácií. Endodonticky ošetrený zub si vyžaduje, takmer vždy, zhotovenie pevnej korunky. Ilustračný príklad: štvorkanáliková horná šestka so zaplnenými 2 kanálikmi vyžadujúca reendodonciu: 10eur - anestéza, 20eur - 2xRTG, 60eur - 2xodstránenie koreňovej výplne, 130eur - ošetrenie prvého kanálika, 120eur - 3xošetrenie ďalšieho kanálika, 80eur - pevná fotokompozitná dostavba/FRC čap = 420 eur + zhotovenie pevnej CEREC korunky = 270 eur Implantát Cena implantátu za jeden, hotový, zub, je od 1350,00eur. Záleží od typu a značky implantátu, od potreby doplnenia(augmentácie) kosti a mäkkých tkanív. Pred implantológiou je vždy nutné absolvovať osobnú konzultáciu, na ktorej Vám predstavíme možnosti terapie, vysvetlíme postup, časový harmonogram a cenu. K úspešnej implantologickej liečbe patrí dôkladná dentálna hygiena, ktorú absolvujete pred zavedením implantátu a následne podľa potreby v rámci udržiavacej terapie. Snímateľná náhrada nesená na implantátoch Cena spodnej náhrady je od 2700 eur. Pozostáva z 2 implantátov, lokátorov (zariadení, ktoré zachytia náhradu na implantátoch), samotnej náhrady. Časovo trvá zhotovenie takejto náhrady cca 3-6 mesiacov. Cena vrchnej náhrady je od 4000 eur. POZNÁMKA NA KONIEC Kompletný cenník si môžete pozrieť v čakárni našej ambulancie.
bottom of page