top of page

Náš cenník nie je tajný, môžete si ho v plnom znení prečítať ako na tomto mieste, tak aj v čakárni našej ambulancie. V časti Dôležité informácie sme vám nasimulovali výpočet niektorých výkonov pozostávajúcich z viacerých položiek.

 • Základné stomatologické výkony
  Vstupné stomatologické vyšetrenie 30,00 € Preventívna stomatologická prehliadka 30,00 € Odborná stomatologická konzultácia 50,00 € Administratívny výkon od 10,00 € Zhotovenie podrobného terapeuticko-cenového plánu 100,00 € Injekčná anestéza 10,00 € Slizničná anestézia 5,00 € RTG intraorálna snímka zubov 10,00 € RTG OPG snímka (panoramatická) 30,00 € 3D CBCT snímka malého rozsahu 50,00 € 3D CBCT snímka veľkého rozsahu 100,00 € Akútne ošetrenie neobjednaného pacienta 150,00 € Pohotovostný príchod lekára mimo ordinančných hodín 300,00 €
 • Dentálna hygiena, parodontológia
, bielenie
  Profylaktická inštruktáž ústnej hygieny 20,00 € Pieskovanie zubov Air-Flow (mimo dentálnu hygienu) 20,00 € Lokálna fluoridácia (mimo dentálnu hygienu) 20,00 € Komplexná dentálna hygiena 1 - zahŕňa očistenie zubov podľa protokolu GBT - Airflow pieskovanie, čistenie ultrazvukom Piezon, kalibrácia medzizubných priestorov, dočistenie ručnými nástrojmi, fluoridácia, inštruktáž a balíček pomôcok pre pacienta (zubná kefka + medzizubné kefky) - prvá návšteva (do 60 minút, vykonané zubným lekárom) 100,00 € Komplexná dentálna hygiena 2 - zahŕňa očistenie zubov podľa protokolu GBT - Airflow pieskovanie, čistenie ultrazvukom Piezon, dočistenie ručnými nástrojmi, re-kalibrácia medzizubných priestorov, fluoridácia, inštruktáž a balíček pomôcok pre pacienta - recall - v prípade návštevy dentálnej hygieny min. 2x do roka (návšteva min. každý pol rok, do 45min, vykonané zubným lekárom) 80,00 € Dočistenie zubov v ďalšom sedení v prípade veľkých nánosov zubného kameňa (do 30 minút) 60,00 € Zahladenie výplne/preleštenie výplní (pri nášteve dentálnej hygieny či preventívnej prehliadky) 20,00 € Domáce bielenie zubov - oba zubné oblúky (odtlačky, bieliace nošice, bielenie) 300,00 € Kombinované bielenie zubov (ambulantné + ordinačné) 400,00 € Vstupné parodontologické vyšetrenie - parodontálny status (zahŕňa vyšetrenie závesného aparátu zubov, očistenie zubov ultrazvukom, výplach dutiny ústnej, stanovenie predbežného liečebného plánu parodontu) 100,00 € Parodontálna prehliadka (kontrola) - recall (zahŕňa vyšetrenie závesného aparátu zubov, ošistenie zubov ultrazvukom, výplach dutiny ústnej) 70,00 € Deep scale - hĺbkové čistenie - jeden kvadrant 100,00 € Dlahovanie zubov (jeden zub) 20,00 € Nešpecifikované parodontologické výkony (podľa náročnosti) 100,00 € - 250,00 € Chirurgické výkony parodontu - epiteliálny štep, frenulektómia, lalokové operácie, regeneratívna chirurgia parodontu a iné (podľa náročnosti) 150,00 € - 500,00 €
 • Záchovná stomatológia – výplne
  Jednoduchá fotokompozitná výplň zuba 80,00 € Fotokompozitná výplň strednej náročnosti 100,00 € Komplikovaná fotokompozitná výplň 120,00 € Použitie materiálu s obsahom sklenených vlákien 10,00 € Skloionomerná výplň 50,00 € Rekonštrukcia korunky zuba - priama 200,00 € Prima fotokompozitná fazeta 250,00 €
 • Záchovná stomatológia – endodoncia

  Paliatívne endodontické ošetrenie (akútne) 100,00 € Pulpotómia 150,00 € Preendodontická dostavba deštruovaného zuba 30,00 € Definitívne endodontické ošetrenie prvého koreňového kanálika trvalého zuba 130,00 € Definitívne endodontické ošetrenie každého ďalšieho koreňového kanálika 40,00 € Odstránenie koreňovej výplne – za každý kanálik 30,00 € Postendodontická dostavba 50,00 € Zavedenie FRC čapu 80,00 € Použitie MTA (mineral trioxyagregat) 50,00 € Odstránenie zalomeného inštrumentu/bypass 200,00 € Odstránenie koreňovej nadstavby alebo čapu 100,00 € Vnútorné bielenie zuba 70,00 €
 • Sklenené vlákna

  Most na sklenených vláknach (2 kotviace kavity a 1 medzičlen) 1000,00 € Dlahovanie zubov sklenenými vláknami (cena za zub) 50,00 €
 • Protetika
  Odtlačok alginátom (1 zuboradie) 20,00 € Odtlačok silikónom (1 zuboradie) 50,00 € Digitálny odtlačok/sken zubov 80,00 € Korunka kovokeramická 300,00 € Korunka celokeramická/zirkónová 400,00 € Provizórna ochranná korunka (1 zub) 30,00 € Keramická fazeta 450,00 € Cerec zirkón 400,00 € Cerec hybridná keramika 270,00 € Cerec hybridná keramika multicolor 300,00 € Sňatie korunky zuba 10,00 € Vyhotovenie študijného modelu 20,00 € Snímateľná náhrada (protéza) 600,00 - 850,00 € Priama alebo nepriama rebazácia 100,00 € Skeletová náhrada/protéza na zásuvných spojoch 1000,00 € Ochranná dlaha pri bruxizme 100,00 €
 • Dentoalveolárna chirurgia
 a implantológia
  Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 30,00 € Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 60,00 € Extrakcia viackoreňového zuba 70,00 € Komplikovaná extrakcia trvalého zuba 120,00 € Chirurgická extrakcia zuba múdrosti (podľa náročnosti) 150,00 - 250,00 € Separácia zuba alebo jeho koreňov počas extrakcie 20,00 € Sutúra rany 20,00 € Dekapsulácia zuba 50,00 € Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub (patefakcia) 200,00 € Chirurgická endodoncia, periapikálna kyretáž, resekcia koreňového hrotu 200,00 € Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 10,00 € Chirurgická revízia rany 20,00 € Egalizácia alveolárneho výbežku – malého rozsah 100,00 € Egalizácia alveolárneho výbežku – veľkého rozsahu 160,00 € Gingivektómia 20,00 € Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 20,00 € Primárna plastika oroantrálnej komunikácie 150,00 € Zavedenie implantátu (Dio, Ankylos, Straumann) 600,00 - 800,00 € Zavedenie vhojovacieho valčeka na implantát 100,00 € Korunka na implantát (vrátane nadstavby, spojovacích prvkov) 600,00 - 700,00 € Augmentácia kosti (zväčšenie objemu kosti) 250,00 – €700,00 € Augmentácia a plastika mäkkých tkanív (epiteliálny/väzivový štep) 150,00 – €500,00 € Použitie membrány 250,00 – 850,00 € Sinus Lift uzavretý 250,00 – 400,00 € Sinus Lift otvorený 600,00 € Autotransplantácia zuba s dlahovaním 200,00 - 400,00 € Chirurgické predĺženie korunky zuba s dlahovaním 150,00 €
 • Dôležité informácie
  Naša ambulancia je súkromným nezmluvným zdravotníckym zariadením. Ceny za jednotlivé ošetrenia sú plne hradené pacientom. Prečo platím za vstupnú prehliadku 30-80 Eur? Vstupná návšteva u nás trvá 30 minút počas ktorých dôkladne, za pomoci mikroskopu a lúp, vyšetríme celú ústnu dutinu - zuby, sliznice, zhryz (30eur). Zhotovíme 2 preventívne RTG-snímky (20eur), prípadne aj fotodokumentáciu. S pacientom prekonzultujeme stav chrupu, a načrtneme terapeutický a cenový plán liečby. Naša zubná ambulancia ponúka aj možnosť zhotovenia OPG, panoramatickej snímky (30eur). Ako sa vypočíta cena endodontického ošetrenia (ošetrenie koreňových kanálikov)? Cena závisí od náročnosti prípadu. Vychádza z počtu koreňových kanálikov, ktorých je zvyčajne : 1kanálik-horné rezáky a očné zuby, 1-2kanáliky-dolné rezáky, očné zuby, črenové zuby, 3-4-5kanálikov-stoličky. Počet kanálikov vieme do určitej miery odhadnúť už pred ošetrením pomocou RTG vyšetrenia, no definitívny počet je jasný až počas ošetrenia a dokázaný pomocou RTG po zaplnení. K cene ošetrenia sa prirátavajú potrebné 2D a 3D RTG snímky, anestéza, pevná fotokompozitná dostavba pod korunku. V prípade ak už bol zub predtým ošetrený, k cene sa prirátava odstránenie prechádzajucich výplní v kanálikoch, odstránenie inštrumentov, čapov, ošetrenie perforácií, aplikácia dezinfekčného prípravku. Endodonticky ošetrený zub si vyžaduje, takmer vždy, zhotovenie pevnej korunky. Ilustračný príklad jedného z prípadov: štvorkanáliková horná stolička so zle zaplnenými 2 kanálikmi vyžadujúca reendodontické ošetrenie v 2 návštevách: 20eur - 2x anestéza, 100eur - paliatívne endodontické ošetrenie (aplikácia dezinfekčného prípravku v prvej návšteve), 20eur - 2xRTG, 50eur - zhotovenie 3D-CBCT (v prípade potreby), 60eur - 2x odstránenie koreňovej výplne, 130eur - ošetrenie prvého kanálika, 120eur - 3x ošetrenie ďalšieho kanálika, 50eur - pevná fotokompozitná dostavba = 550 eur + zhotovenie pevnej CEREC korunky = 300eur - 500eur (podľa typu a materiálu korunky) Implantát Cena implantátu za jeden, hotový, zub, je od 1500,00eur. Záleží od typu a značky implantátu, od potreby doplnenia(augmentácie) kosti a mäkkých tkanív. Pred implantológiou je vždy nutné absolvovať osobnú konzultáciu, na ktorej Vám predstavíme možnosti terapie, vysvetlíme postup, časový harmonogram a cenu. K úspešnej implantologickej liečbe patrí dôkladná dentálna hygiena, ktorú absolvujete pred zavedením implantátu a následne podľa potreby v rámci udržiavacej terapie. (Cena dentálnej hygieny a zhotovenie potrebných RTG snímok nie je zahrnutá v celkovej cene implantátu). Fixná náhrada nesená na implantátoch Terapia "All on Four", "All on Six" a pod. znamená zhotovenie fixnej protetickej práce a rehabilitáciu celého zubného oblúka korunkami/mostíkmi, ktoré má pacient uchytené v ústnej dutine napevno. Cena tejto terapie sa pohybuje od 9 500 eur za jeden zubný oblúk. Snímateľná náhrada nesená na implantátoch Cena spodnej náhrady je od 3500 eur. Pozostáva z 2 implantátov, lokátorov (zariadení, ktoré zachytia náhradu na implantátoch), samotnej náhrady. Časovo trvá zhotovenie takejto náhrady cca 3-6 mesiacov. Cena vrchnej náhrady je od 4500 eur. POZNÁMKA NA KONIEC Kompletný cenník si môžete pozrieť v čakárni našej ambulancie.
bottom of page