top of page

NAJMODERNEJŠIE

STOMATOLOGICKÉ

TECHNOLÓGIE

V našej ordinácii sa stretnete s najmodernejšími stomatologickými prístrojmi, ktoré v rukách kvalifikovaných odborníkov smerujú k vysoko kvalitnému ošetreniu.

KOMPLEXNÁ

STAROSTLIVOSŤ

O ÚSTNE ZDRAVIE

Liečbu začíname očistením zubov a nainštruovaním správnej starostlivosti.
 Následne postupujeme od najakútnejších problémov až po náhrady zubov a celkovú funkčnú rehabilitáciu žuvacieho systému zuba. Súčasťou tohoto procesu je rehabilitácia čeľustného kĺbu, napríklad zvýšením zhryzu, úpravou žuvacích pomerov čeľuste a sánky, zhotovenie dláh.

DOSTATOK ČASU

NA OŠETRENIE A

KRÁTKA OBJEDNÁVACIA DOBA

Pre našich pacientov máme vyhradený dostatočne dlhý čas na konzultáciu zdravotného stavu pre dôkladné stanovenie diagnózy a určenie liečby.
 Pacientom sa venujeme individuálne. Podľa stavu a prípadných ťažkostí či požiadaviek nastavíme terapiu krok za krokom, od akútnych stavov, po celkovú funkčnú a estetickú rekonštrukciu chrupu. 

VITAJTE
V JULIUS
DENTAL

About
Dental Cleaning
16FK_edited.png
X-rays
Fap_ov__Z_19981221_64942400_.jpg


DENTÁLNA
HYGIENA

ESTETICKÉ
BIELE VÝPLNE
ZUBOVPROTETIKAENDODONCIA

Female white toothy smile
Bez názvu.jpg


BIELENIE

ZUBOV


STOMATO
CHIRURGIAIMPLANTOLÓGIA

Features


DOTYK
PROFESIONÁLOV

V našej ordinácii sa stretnete s najmodernejšími stomatologickými prístrojmi, ktoré v rukách kvalifikovaných odborníkov smerujú k vysoko kvalitnému ošetreniu.

bottom of page